Menu

Суспільство

Пульт мрії… або Як придбати "смарт-мозок" старому телевізору за 1 гривню?

Фун­кці­о­наль­ність і тех­ніч­ні мож­ли­вос­ті те­ле­ві­зо­рів пос­тій­но зрос­та­ють. Усе час­ті­ше по­куп­цям про­по­ну­ють прид­ба­ти те­ле­ві­зор із ви­хо­дом до ме­ре­жі ін­тер­нет. За чи­ма­лі…
Підписатися на цей канал RSS